Kraniosakrální terapie

Zdraví není jen nepřítomnost nemoci, ale je to základní životní princip, vnitřní moudrost těla, která je v každé buňce těla trvale přítomna - i v okamžiku nemoci či traumatu. Pokud se člověk vědomě spojí se svou vnitřní moudrostí a prožije si její působení skrze své tělo, významně tím podpoří léčivý proces. Nemoc má jen tolik místa, kolik je jí ponecháno - vytvoří-li se prostor pro práci naší vnitřní léčivé moudrosti, ta již sama koná a ukazuje nám správnou cestu.

ošetřování dospělých
ošetřování dospělých
ošetřování těhotných žen
ošetřování těhotných žen
ošetřování dětí
ošetřování dětí

Jedná se o neinvazivní celostní metodu, která se zaměřuje na podporu zdraví. Terapeut jemným způsobem podporuje tělu vlastní regenerační a samoléčivé síly.

Kraniosakrální ošetření působí na celou řadu obtíží fyzického i psychického rázu, pomáhá nastolit harmonii v celku tělo-mysl-duše. Výborně reguluje přetížený nervový systém , ulevuje obtížím pohybového sytému, pracuje s traumaty, s obtížemi po úrazech a operacích.

Díky jemnému přístupu ke klientovi je kraniosakrální terapie vhodná pro práci s těhotnými ženami, s miminky i ženami po porodu.

Kořeny metody sahají do osteopatie a jejich základy na počátku 20. století položil na vědeckých zkoumáních americký lékař W. G. Sutherland. Zjistil, že lebeční kosti nejsou srostlé, ale pohybují se, a jejich pohyb souvisí s pulzací mozkomíšního moku. Pracoval s lebečními kostmi, membránami a prouděním mozkomíšního moku. Později obrátil svou pozornost k základní životní síle (nazval ji Dech života), která toto vše způsobuje a pohybuje bioenergií, tekutinami, tkáněmi a kostmi.

Samotné ošetření probíhá vleže na masážním lůžku. Klient je při ošetření oblečený. Součástí sezení je úvodní i závěreční pohovor.

Otcem kraniosakrální terapie je neurochirurg doktor John E. Upledger. Pracuje se s mechanismy propojujícími "tělo a duši", jejichž hlavní součástí je nervová soustava a energie, kterou je oživována. Organismus ví sám nejlépe, co potřebuje ke zdraví a harmonii, terapeut mu jen pomáhá v tom, co sám bez cizí pomoci nezvládne, na co nemá dost síly.
Při kranio-sakrální terapii (CST terapii) se využívá kranio-sakrálního rytmu, což je pulsace mozkomíšního moku. Tento rytmus je nadřazen dechu i srdečnímu tepu a všem pochodům v těle, mysli i podvědomí.
Centrální nervová soustava řídí a ovlivňuje všechny pochody v těle. Na jejím správném fungování závisí všechny životně důležité soustavy, příslušné orgány, jejich funkce i psychická pohoda.

https://www.kranio.eu/  

Jak kraniosakrální ošetření probíhá:


Kraniosakrální terapie se provádí na lehátku, klient je oblečen v pohodlném oblečení a leží většinou na zádech. Klient leží a vnímá jemné doteky na hlavě a na těle a může (ale nemusí) mít různé prožitky a obrazy, neboť se místy čistí vzpomínky a s nimi spojené emoce z podvědomí. Terapeut pracuje zásadně vždy v souladu s biorezonancí těla a kraniosakrálního rytmu a vždy mu pouze pomáhá sladit se do rovnováhy, a tím upravit tělesné pochody a nervovou soustavu tak, aby nadále organismus pokračoval sám nově a správně.
Důležité je provést celou sérii ošetření, doporučeno v čase 3 návštěvy po 1 2 týdnech, další tři návštěvy za 3 až 4 týdny. 

Kontraindikace:

Tato metoda je zcela bezpečná. Kontraindikací je pouze momentální nedoléčený úraz a čerstvá operace hlavy či páteře a také nedávná mozková příhoda, mozková mrtvice (do 4 měsíců po) a také podezření na krvácení do prostoru lebky. Žádné jiné kontraindikace nejsou známy. Po úplném doléčení výše zmíněných příhod, nemocí, úrazů a operací je naopak kraniosakrální terapie velmi vhodná.


Více odborných informací:

https://upledgerinstitute.cz/

https://www.kranio.eu/