Fyzioterapie pánevního dna


Řeším poruchy funkce pánevního dna cílenou terapií. 
Zaměřuji se převážně na stresovou inkontinenci (únik moči při kýchnutí, kašli, smíchu...)
Též se zaměřuji na nápravu diastázy (rozestup břišních svalů).
Spolupracuji s urogynekologickou ambulanci v nemocnici Nymburk.
 • Co nabízím? 

 • Seznámení s funkcí svalů pánevního dna.

 • Vyšetření pánve a vyhodnocení její funkce.

 • Cílené vyšetření svalů pánevního dna per vaginam.

 • Stanovení metodiky dle vstupního vyšetření.

 • Sestavení individuálního terapeutického programu dle síly pánevního dna.

 • Možnost cvičení ve skupinkách.

 • Využití přístrojů, které vám dají zpětnou vazbu o práci vašich svalů.

 • Zapůjčení přístroje pro elektrostimulaci (při úplném výpadku svalů pánevního dna).

 • Diagnostika diastázy (rozestupu břišních svalů).

 • Sestavení individuální terapie.


Pánevní dno

Anatomicky je pánevní dno tvořeno třívrstvou skupinou svalů, jdoucích od kostrče ke stydké kosti. Můžeme si ho představit jako mísu nebo houpací síť zavěšenou v naší pánvi. Tyto svaly nám zajišťují správnou polohu orgánů (drží je, aby se nepropadly směrem dolů), pomáhají zadržovat moč a stolici. Pokud její svaly zleniví, protože je žena nepoužívá správně a neprocvičuje, nebo naopak nadměrně zatěžuje, přestane toto místo plnit svou funkci, což se projeví nejrůznějším způsobem. Od úniku moči až po méně kvalitní sex.  

Pánevní dno má ale také zásadní vliv na držení našeho těla, přesněji řečeno na zpevnění centra těla. Představme si postavení pánevního dna a bránice. Tyto svaly jsou uložené horizontálně nad sebou a neustále spolu komunikuji. Nadechneme se bránicí, ta zatlačí dolů proti pánevnímu dnu. To by mělo být schopné tlaku odolávat a tak bránice může fungovat jako píst, který trochu natlakuje, tedy zpevní střed těla. Toto zpevnění je velmi důležité pro napřímení páteře a stabilizaci pánve a kyčelních kloubů.

S nádechem do podbřišku bránice tlačí do pánevního dna směrem dolů, v tuto chvíli by pánevní dno mělo být schopné naopak relaxovat, což je velmi důležité. Schopnost relaxace bývá velmi často u žen narušena a může způsobovat potíže mnohdy větší než samotné oslabení svalů (např. blokády bederní páteře, přenesenou bolest v kyčlích, hýždích, diskomfort při pohlavním styku a jiné). Velmi často se ale vyskytuje dysfunkce v obou těchto směrech-tedy snížená svalová síla a omezená schopnost relaxace.

Pánevní dno by mělo být schopné odolávat velkým tlakům, např. když zakašleme, skáčeme nebo zvedáme těžká břemena, k této funkci je potřeba jeho aktivace. Pokud je nedostatečná, může docházet k únikům moči tzv. stresové inkontinenci moči.

Těhotenství

Během těhotenství pod vlivem přirozeně se vylučujícího hormonu relaxínu vazy a svaly polevují. Přitom na pánevní dno čeká enormní zátěž. Kromě váhy orgánů, které musí normálně nést, se přidává ještě hmotnost plodové vody a rostoucího zárodku. Logicky čím je větší, tím sílí tlak na pánevní dno. Není proto nic neobvyklého, že zhruba jedna žena z deseti už v průběhu těhotenství trpí únikem moči. Týká se to především matek, které už jedno nebo více dětí mají a s inkontinencí se potýkaly už u předešlého těhotenství.

U některých budoucích maminek se příznaky uvolnění pánevního dna projevují od 12. týdne těhotenství. Svou roli tu hraje i zácpa. Většina se však setká s problémy až po přirozeném porodu, kdy svaly této oblasti čeká náročná práce, aby se dítě dostalo na svět. Pánevní dno je potom ochablé a mnohdy se do potřebné kondice samo nedostane.

Ani císařský řez není ochranou

Všechny tyto faktory (kumulované, či ne) působí negativně na pánevní dno. Je zajímavé, že bělošky jsou předisponované k potížím s touto částí těla víc než černošky nebo Asiatky. Souvisí to patrně s tím, že pánevní dno je také mechanickým těžištěm našeho těla a rovněž centrem životní energie a vitality. Když se podíváme na ženy z Afriky nebo Indie, jak se při chůzi nesou a co dokážou s pánví, máme co dohánět. Svou roli hrají i genetické předpoklady. Některé ženy mají tuto oblast přirozeně ochablou. Nepříznivě působí i nástřih hráze nebo trhliny. Ani ženy rodící císařským řezem nejsou však před potížemi s pánevním dnem chráněné. Pokud mají větší dítě či genetické dispozice, musí s nimi počítat.

Menopauza

Další rizikovou skupinou jsou ženy v menopauze, u těchto žen obvykle bývá pánevní dno již částečně oslabeno po předchozích těhotenstvích a porodech. Dále zde hrají roli hormonální změny, často vzrůstající hmotnost.

Sportovkyně

Další samostatnou kapitolou by mohly být sportovkyně, u kterých by dysfunkci těchto svalů nikdo nepředpokládal, ale opak je pravdou. Potíže s pánevním dnem jsou velmi časté u běžkyň, volejbalistek a gymnastek. Tyto sportovkyně mají obvykle potíže s relaxací a uvědoměním si pánevního dna.

Obecně potíže s inkontinencí moči se obvykle zhorší při zvýšených nárocích na pánevní dno a to např. při nachlazeních, chronickém kašli nebo nadváze. Po zátěžové epizodě (nastydnutí a kašli) je zase vše v normálu, ale pozor, tyto epizody s únikem moči by pro nás měly být varovným signálem, že něco není úplně v pořádku a na pánevním dnu je potřeba zapracovat!

Psychické důsledky

Pro ženy, které mají např. inkontinencí moče, tato porucha přesahuje dalece fyzický rámec a značně ovlivňuje i psychiku. Tyto ženy obvykle o svém problému nemluví, dostávají se do sociální izolace. Často se u nich začnou rozvíjet psychické a psychosomatické obtíže jako např. deprese, úzkosti a jiné nespecifické poruchy, které jsou jak pro zdravotníky, tak i pro pacientky samé jen velmi těžko uchopitelné a léčitelné.

Konzultace


500 Kč

vaginální vyšetření a návrh terapie


500 Kč

Individuální terapie

individuální cvičení s klientkou

500 Kč

Dysfunkce pánevního dna


Mezi dysfunkce pánevního dna patří:

 • inkontinence moči /stolice
 • chronické bolesti v oblasti pánve/kostrče/křížové kosti a zad
 • bolestivá menstruace/poruchy cyklu
 • sexuální dysfunkce, funkční sterilita
 • descenzus a prolaps pánevních orgánů
 • porucha držení těla

Rizikové faktory:

 • porody
 • chronický kašel
 • obezita
 • pokročilý věk
 • stavy po gynekologických operacích u žen
 • klimakterium

Diagnostika:

Jedná se o speciální vyhodnocení kondice svalů pánevního dna vyšetření per vaginam.

Možnosti terapie:

- vysvětlení anatomie a funkce svalů dna pánevního

- vyšetření svalové síly dna pánevního per vaginam

- učení aktivace a relaxace svalů pánevního dna

- na základě vyšetření, sestavení léčebně- tréninkového plánu pro svaly dna pánevního, s následným využitím vaginálních pomůcek ke cvičení svalů dna pánevního

- pracuji s pomůckami od firmy NEEN


stresová inkontinence


Projevy stresové inkontinence:

Únik moči při kašli, kýchnutí, smíchu.

Únik moči během skákání, běhání.

Únik moči při zvedání těžkých břemen.

Přetrvávající projevy úniku moči po porodu.


Klasifikace stresové inkontinence:

 • 1.stupeň - unikání moči po kapkách při kašli, smíchu, kýchnutí, zvedání těžkých břemen

 • 2.stupeň - moč uniká v situacích s podstatně mírnějším vzestupem intraabdominálního tlaku - při běhu, chůzi, chůzi po schodech...
 • 3.stupeň - k úniku moči dochází již při minimálním vzestupu nitrobřišního tlaku - při pomalé chůzi nebo i v klidu ve vzpřímené poloze, moč odtéká prakticky permanentně

Cvičením řešitelný je stupeň 1-2. U třetího stupně je nutná spolupráce s urogynekologemKOMPLETNÍ ŘADA POMŮCEK NEEN PRO POSÍLENÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA

Společnost NEEN se dlouhodobě věnuje vývoji pomůcek pro posílení svalů pánevního dna. Ucelená řada výrobků poskytuje mnoho možností pro léčbu a rehabilitaci těchto svalů. Svaly pánevního dna vedou od konce páteře ke stydké kosti a vytvářejí tak oporu pro dělohu, močový měchýř a střeva, jsou důležité pro udržení moči. Při jejich ochablosti dochází k úniku moči - inkontinenci. Zdravé a pevné svaly pánevního dna jsou také důležité pro spokojený a plnohodnotný sexuální život.

https://www.pomucky-inkontinence.cz/