Poradna pro nefunkční pánevní dno a močovou inkontinenci


Řeším poruchy funkce pánevního dna cílenou terapií. 
Zaměřuji se převážně na stresovou inkontinenci (únik moči při kýchnutí, kašli, smíchu...)
Též se zaměřuji na nápravu diastázy (rozestup břišních svalů).
 • Co nabízím? 

 • Seznámení s funkcí svalů pánevního dna.

 • Vyšetření pánve a vyhodnocení její funkce.

 • Cílené vyšetření svalů pánevního dna per vaginam.

 • Stanovení metodiky dle vstupního vyšetření.

 • Sestavení individuálního terapeutického programu dle síly pánevního dna.

 • Možnost cvičení ve skupinkách.

 • Využití přístrojů, které vám dají zpětnou vazbu o práci vašich svalů.

 • Zapůjčení přístroje pro elektrostimulaci (při úplném výpadku svalů pánevního dna).

 • Diagnostika diastázy (rozestupu břišních svalů).

 • Sestavení individuální terapie.


Konzultace


500 Kč

vaginální vyšetření a návrh terapie


500 Kč

Individuální terapie

individuální cvičení s klientkou

300 Kč

Dysfunkce pánevního dna


Mezi dysfunkce pánevního dna patří:

 • inkontinence moči /stolice
 • chronické bolesti v oblasti pánve/kostrče/křížové kosti a zad
 • bolestivá menstruace/poruchy cyklu
 • sexuální dysfunkce, funkční sterilita
 • descenzus a prolaps pánevních orgánů
 • porucha držení těla

Rizikové faktory:

 • porody
 • chronický kašel
 • obezita
 • pokročilý věk
 • stavy po gynekologických operacích u žen
 • klimakterium

Diagnostika:

Jedná se o speciální vyhodnocení kondice svalů pánevního dna vyšetření per vaginam.

Možnosti terapie:

- vysvětlení anatomie a funkce svalů dna pánevního

- vyšetření svalové síly dna pánevního per vaginam

- učení aktivace a relaxace svalů pánevního dna

- na základě vyšetření, sestavení léčebně- tréninkového plánu pro svaly dna pánevního, s následným využitím vaginálních pomůcek ke cvičení svalů dna pánevního

- pracuji s pomůckami od firmy NEEN


stresová inkontinence


Projevy stresové inkontinence:

Únik moči při kašli, kýchnutí, smíchu.

Únik moči během skákání, běhání.

Únik moči při zvedání těžkých břemen.

Přetrvávající projevy úniku moči po porodu.


Klasifikace stresové inkontinence:

 • 1.stupeň - unikání moči po kapkách při kašli, smíchu, kýchnutí, zvedání těžkých břemen

 • 2.stupeň - moč uniká v situacích s podstatně mírnějším vzestupem intraabdominálního tlaku - při běhu, chůzi, chůzi po schodech...
 • 3.stupeň - k úniku moči dochází již při minimálním vzestupu nitrobřišního tlaku - při pomalé chůzi nebo i v klidu ve vzpřímené poloze, moč odtéká prakticky permanentně

Cvičením řešitelný je stupeň 1-2. U třetího stupně je nutná spolupráce s urogynekologemKOMPLETNÍ ŘADA POMŮCEK NEEN PRO POSÍLENÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA

Společnost NEEN se dlouhodobě věnuje vývoji pomůcek pro posílení svalů pánevního dna. Ucelená řada výrobků poskytuje mnoho možností pro léčbu a rehabilitaci těchto svalů. Svaly pánevního dna vedou od konce páteře ke stydké kosti a vytvářejí tak oporu pro dělohu, močový měchýř a střeva, jsou důležité pro udržení moči. Při jejich ochablosti dochází k úniku moči - inkontinenci. Zdravé a pevné svaly pánevního dna jsou také důležité pro spokojený a plnohodnotný sexuální život.

https://www.pomucky-inkontinence.cz/