Poradna pro nefunkční pánevní dno a močovou inkontinenci


Řeším poruchy funkce pánevního dna cílenou terapií. 
Zaměřuji se převážně na stresovou inkontinenci (únik moči při kýchnutí, kašli, smíchu...)
Též se zaměřuji na nápravu diastázy (rozestup břišních svalů).

CENA: 

1.návštěva + vyšetření + návrh terapie

1-1,5h................... 500,-Kč

Další návštěva

30min - 1hod............................................... 300,-Kč

 • Co nabízím? 

 • Seznámení s funkcí svalů pánevního dna.

 • Vyšetření pánve a vyhodnocení její funkce.

 • Cílené vyšetření svalů pánevního dna per vaginam.

 • Stanovení metodiky dle vstupního vyšetření.

 • Sestavení individuálního terapeutického programu dle síly pánevního dna.

 • Možnost cvičení ve skupinkách.

 • Využití přístrojů, které vám dají zpětnou vazbu o práci vašich svalů.

 • Zapůjčení přístroje pro elektrostimulaci (při úplném výpadku svalů pánevního dna).

 • Diagnostika diastázy (rozestupu břišních svalů).

 • Sestavení individuální terapie.


dysfunkce pánevního dna 

 Mezi dysfunkce pánevního dna patří:

 • inkontinence moči /stolice
 • chronické bolesti v oblasti pánve/kostrče/křížové kosti a zad
 • bolestivá menstruace/poruchy cyklu
 • sexuální dysfunkce, funkční sterilita
 • descenzus a prolaps pánevních orgánů
 • porucha držení těla

Rizikové faktory:

 • porody
 • chronický kašel
 • obezita
 • pokročilý věk
 • stavy po gynekologických operacích u žen
 • klimakterium

Diagnostika:

Jedná se o speciální vyhodnocení kondice svalů pánevního dna vyšetření per vaginam.

Možnosti terapie:

- vysvětlení anatomie a funkce svalů dna pánevního

- vyšetření svalové síly dna pánevního per vaginam

- učení aktivace a relaxace svalů pánevního dna

- na základě vyšetření, sestavení léčebně- tréninkového plánu pro svaly dna pánevního, s následným využitím vaginálních pomůcek ke cvičení svalů dna pánevního

- pracuji s pomůckami od firmy NEEN


stresová inkontinence


Projevy stresové inkontinence:

Únik moči při kašli, kýchnutí, smíchu.

Únik moči během skákání, běhání.

Únik moči při zvedání těžkých břemen.

Přetrvávající projevy úniku moči po porodu.


Klasifikace stresové inkontinence:

 • 1.stupeň - unikání moči po kapkách při kašli, smíchu, kýchnutí, zvedání těžkých břemen

 • 2.stupeň - moč uniká v situacích s podstatně mírnějším vzestupem intraabdominálního tlaku - při běhu, chůzi, chůzi po schodech...
 • 3.stupeň - k úniku moči dochází již při minimálním vzestupu nitrobřišního tlaku - při pomalé chůzi nebo i v klidu ve vzpřímené poloze, moč odtéká prakticky permanentně

Cvičením řešitelný je stupeň 1-2. U třetího stupně je nutná spolupráce s urogynekologemKOMPLETNÍ ŘADA POMŮCEK NEEN PRO POSÍLENÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA

Společnost NEEN se dlouhodobě věnuje vývoji pomůcek pro posílení svalů pánevního dna. Ucelená řada výrobků poskytuje mnoho možností pro léčbu a rehabilitaci těchto svalů. Svaly pánevního dna vedou od konce páteře ke stydké kosti a vytvářejí tak oporu pro dělohu, močový měchýř a střeva, jsou důležité pro udržení moči. Při jejich ochablosti dochází k úniku moči - inkontinenci. Zdravé a pevné svaly pánevního dna jsou také důležité pro spokojený a plnohodnotný sexuální život.

https://www.pomucky-inkontinence.cz/