Těhotenství, konzultace 

v těhotenství, příprava k porodu

Těhotenství není nemoc, ale "jiný stav". Změněný stav vědomí a aktivní tvoření. Odpovědnost za to, jakým způsobem se vše "uskuteční", mají rodiče nikoliv lékaři. Ovšem zodpovědnost vyžaduje odvahu a informace.

Konzultace v těhotenství

...individuální podpora v těhotenství, ale i společné setkávání a povídání...
Nabízíme individuální přístup, pomoc a podporu při řešení všech nevyjasněných otázek, představ, přání, problémů, které se vám honí hlavou, ale i řešení potíží, spojených s obdobím těhotenství, porodu a šestinedělí.

Konzultace je individuální a zaměřená na oblast, ve které potřebujete poradit, podpořit a poskytnout aktuální profesní informace.

Taky nabízíme individuální předporodní kurz pro páry.

Porodní plán základní bodyPorodní přání by mělo být formulováno jasně a pokud možno co nejstručněji. 

  1. Velmi bych si přála, abych byla jasně informována o mém aktuálním stavu a o všech zamýšlených zákrocích. Všechny zásahy před a během porodu bych ráda konzultovala a měla čas na rozmyšlenou.
  Toto přání je základem úspěšné komunikace během porodu. Zdravotnický personál by neměl používat ani latinské výrazy, kterým máte právo nerozumět, ani profesní hantýrku, která Vás může zmást.2. Po příjezdu do porodnice
  Bych prosila
 • aby zdravotnický personál byl trpělivý a vstřícný
 • aby byl ochoten podpořit naše přání vyhnout se veškerým zákrokům, které nejsou nezbytně nutné k záchraně života nebo zdraví či mého dítěte
 • aby vnější zákroky byly minimální a jen v nouzovém případě
 • 3. Během první doby porodní
  Bych prosila
 • projednávat s námi a žádat nás o poskytnutí souhlasu v případě jakéhokoliv lékařského zákroku
 • aby mi nebyly nabízeny prostředky tlumení bolesti, pokud bude porod fyziologický
 • velice ráda bych měla možnost použít toto vybavení, pokud je máte: gymnastický míč, ribstol, sprcha, nebo vana
 • 4. Během druhé doby porodní
  Bych prosila
 • tlačit podle svých pocitů, nepřeji si být do tlačení nucena
 • používat k porodu pozici, kterou si zvolím a která pomůže se vyhnout poraněním a nástřihům hráze
 • aby nebyl rutinně proveden nástřih hráze
 • 5. Během třetí doby porodní
  Bych prosila
 • aby mi bylo dítě po porodu co nejrychleji uloženo do náruče a zůstalo stále se mnou
 • aby byl můj manžel/přítel přítomen u všech poporodních vyšetření dítěte
 • aby otec dítěte mohl přestřihnout pupeční šňůru, a to nejlépe po jejím dotepání
 • přikládat miminko k prsu pro urychlení porodu placenty
 • vyčkat přirozeného porodu placenty
 • aby v případě císařského řezu otec dítěte mohl vzít dítě do náruče pro navázání vizuálního kontaktu s ním
 • 6. Pro miminko Bych prosila
 • po porodu položit na břicho
 • děťátko otřít; dočasně odložit koupání
 • jen kojení; žádné lahvičky, žádná mléčná výživa, pokuď to nebude nutné

7. Holení a klystýr

Vytvořte si svůj postoj vůči holení a klystýru a jasně jej formulujte v Porodním přání.

8. Přeji si, aby o mně během porodu pečoval co nejmenší počet zdravotníků. Pokud možno jedna porodní asistentka a jeden lékař. Ráda bych znala jména těch, kteří o mne budou pečovat.

Tohle porodní přání slouží pouze jenom jako návrh, který by Vám mohl pomoct k Vašim individuálním potřebám. A zároveň by Vám mohl pomoct k prožití porodu jako posilujícího zážitku, a možná, že díky Vašim vědomým a vysvětlitelným požadavkům pomůžete zkvalitnit porodnické služby poskytované dalším nastávajícím maminkám.