Porodní asistentky - holismus v porodní asistenci  Přístupy zdravotnické péče: (Davis –Floyd)

06.01.2018

Technokratický model péče

je založen na přesvědčení, že tělo je stroj a že onemocnění pochází z venku. A hlavně, že standardizovaná péče je nejlepší, protože minimalizuje neočekávané riziko a to praktik zná nejlépe.

Tento model je založený na kontrole.

Holistický model péče

Nedefinuje klienta jako rozhodovacího činitele v oblasti zdravotní péče. Jako autoritu na svém vlastním zdravotním stavu, která je zodpovědná za vzdělání na možnostech péče a pro sebeobranu, přičemž se svým zdravím projevuje emocionální, psychologické a fyzické faktory.

Tento model je založený na vzdělání a posílení zdraví.

Ačkoliv humanistický model přiznává emoce, v praxi to může být jen jemnější technokracie, protože praktikující dává spíše péči, než aby povzbuzoval klienta, aby se o sebe začal starat.

Holistický model nově definuje vztah mezi praktikem a klientem jako jeden z rovných, který má své jak výhody, tak svá úskalí a to zejména pro praktika, který se vzdělává v technokracii nebo v humanismu.

Velmi dobrý příklad, který pomůže odlišit humanistickou od holistické péče, je úloha nutričního poradenství.

Humanistický praktik bude plný nápadů co by měl klient jíst i s nabídkami bez ohledu na účast klienta.

Holistický praktik se úmyslně vyhýbá radám, nýbrž se zeptá klienta, jestli nějaké potraviny odmítá a proč a z jakého důvodu. Určitě nepopírá své odborné znalosti.

Psychologické dopady této péče jsou jemné, ale významné.

Klient je pověřen definováním a zlepšováním vlastního zdravotního stavu a praktikující je osvobozen od emočních a duševních spřádání, které by jinak byly založeny na závislosti jejich klienta.

Toto je zvlášť důležité v práci porodních asistentek, protože musí být připraveny v pevných základech na narození nového života a jeho rodinu.

Většina PA prochází linií mezi humanismem a holismem. Ty, které vstupují do holismu, objevují změny ve výšené energii a odolnosti, větší sebeurčení a vytváří obecně zdravější vztahy.

Stručně řečeno, jsou to asistentky, které se snaží ohajovat autonomní praxi, podporovat autonomii svých klientů a v neposlední řadě udržují svoji praxi pro ty, kteří to žádají a potřebují.

Jak se říká:

" Nikdy není příliš pozdě na šťastné dětství a stejně tak nikdy není pozdě na to se stát PA, takovou, jakou potřebuje být ona sama, aby mohla jít kupředu zdravějším způsobem, s dobrou energií pro sebe pro svoji rodinu i rodiny svých klientek."