AMBULANTNÍ POROD

02.05.2018

Diskriminační potvrzení od pediatra


Porodnice po rodičích, kteří chtějí ambulantní porod, vyžadují potvrzení od PLDD (pediatra), kterého rodiče před porodem vybrali pro své dítě. Požadují, aby se tento PLDD upsal, že po porodu registruje novorozence a poskytne mu péči. Tímto potvrzení dokonce někde podmiňují propuštění!

Věstník 08-2013 říká:

Překlad:

Co říká Česká neonatologická společnost o péči pediatra po propuštění novorozence z porodnice?


Dítě by mělo být vyšetřeno do 48 hod. po propuštění z porodnice pediatrem.
Zdroj: KOJENÍ DONOŠENÝCH NOVOROZENCŮ, Autor: Anna Mydlilová ,Oponenti: Výbor České neonatologické společnosti ČLS JEP 

Zdravé miminko se propustí z porodnice předčasně domů, pokud to rodič chce a pokud byl informován, že v zájmu zdraví miminka lékaři doporučují do 24 hodin od propuštění návštěvu a péči pediatra a také doporučují odběr krve z patičky 48 - 72 hodin od porodu.
Fyziologický novorozenec se propustí do vlastního sociálního prostředí před uplynutím 72 hodin od jeho narození, pokud to jeho zákonný zástupce požaduje a jestliže:byl náležitě informován o skutečnosti, že v zájmu zajištění dalšího zdravého vývoje novorozence české odborné lékařské společnosti doporučují:1. do 24 hodin po propuštění zdravotní péči (klinické vyšetření) u poskytovatele zdravotních služeb v oboru neonatologie, dětské lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost;
2. provedení odběru krve na screening dědičných metabolických poruch 48 - 72 h od porodu